Besøks- og postadresse:

Vogts gate 64
0477 Oslo

Telefon: +47 22 11 33 08/09

Organisasjons nr: 980 715 736

Styret:

  • Pål Stephensen, styreleder
  • Anne Ellingsen, styremedlem
  • Steinar Kristiansen, styremedlem
  • Øyvind Pharo, styremedlem
  • Anita Rathore, varamedlem
  • Finn Hornbøll Reinert, varamedlem

Kunstnerisk leder

Miloud Guiderk

miloud@cosmopolite.no

Daglig leder

Omar Guiderk

omar@cosmopolite.no

Produksjonsansvarlig

Anna Sienkiewicz

ania@cosmopolite.no

Utleie/produksjon

Marthe Heggenhougen

marthe@cosmopolite.no

Teknisk/produksjon

Caroline Hemmingby

caroline@cosmopolite.no